Som revisorer og rådgivere for mindre og mellemstore virksomheder skal vi efterleve krav om at beskytte vore kunders personlige oplysninger i henhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR).
Vi arbejder udelukkende med data, herunder personhenførbare data som er er nødvendige for udførelsen af aftalte arbejdsopgaver.
Vi indsamler og opbevarer herunder oplysninger om navn, adresse, cpr-numre, telefonnumre og e-mailadresser. Dertil kommer, at vi endvidere i medfør af reglerne i hvidvaskloven omkring kundekendskabsprocedurer skal indhente og opbevare personlig ID i form af eksempelvis kopi af pas eller kørekort samt sygesikringsbevis.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til andre, medmindre det er særligt aftalt mellem kunden og os, eller vi som følge af lovgivningen er blevet pålagt dette. Vi deler dog oplysninger med leverandører såsom softwareleverandører, når det er nødvendigt af hensyn til administrative formål og for at yde professionelle serviceydelser til vore kunder.

Behandling af oplysninger

Vi opbevarer til enhver tid oplysningerne, således at vi sikrer beskyttelse af alle vore personfølsomme kundedata i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Slettepolitik

Vi opbevarer som udgangspunkt alene disse data så længe kundeforholdet består, dog kan der ved afslutning af kundeforhold være behov for, at data opbevares i op til 5 år af hensyn til eventuelt senere at kunne dokumentere vort udførte arbejde.

Dine rettigheder

Som registreret har du nogle rettigheder, som vi skal imødekomme og som vi har pligt til at informere dig om. Du har til enhver tid ret til indsigt i, hvilke personfølsomme oplysninger, vi opbevarer på dig, ligesom du har ret til at få berigtiget eventuelt fejlagtige oplysninger.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine oplysninger, kan du til enhver tid kontakte os, ligesom du endvidere har ret til at klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

Dataansvarlig hos Din Fokus Partner ApS: Nina Fjelstrup, tlf. 2844 2508, mail: nina@dinfokuspartner.dk